briškola

==============================
Karte

40 kart je razdeljenih na 4 skupine, v vsaki je 10 kart. Skupine so: Sablje (Spade), Pokali (Coppe), Palice (Bastoni) in Denar (Danari). V vsaki skupini je najmočnejša karta as, sledi trojka, kralj, kaval ter fant. Ostale karte v skupini nimajo točk, moč pa jim določa številka (7, 6, 5, 4, 2).

Moč in točke kart Karte, razporejene po moči ter njihovo število točk
As :: 11 točk
Trojka (3) :: 10 točk
Kralj 4 točke
Kaval 3 točke
Fant 2 točke

Vse karte imajo skupno 120 točk.

==============================
Igra

Igra se lahko v dveh ali treh igralcih, ali pa v skupinah - 4 ali 6 igralcev (če je 5 igralcev, en igralec meša karte in eno igro čaka).
Če se igra v treh igralcih, se iz igre izloči ena karta, navadno dvojka iz naključne skupine.

Ko so karte premešane, vsak igralec dobi tri karte, nato se iz kupčka zmešanih kart se vzame še eno karto, ki bo predstavljala aduta v igrani igri. Adut je odprta karta, medtem ko je kupček zmešanih kart obrnjen navzdol, včasih postavljen tako, da polovično prekriva aduta. Igralec, ki sledi tistemu, ki je karte delil, začne igro tako, da eno od svojih kart odpre. Tako naredijo izmenično še sledeči igralci, dokler ni vsak od igralcev eno karto odprl. Zmagovalec runde se določi na naslednji način:

* Če je igrala briškola (adut) je zmagovalec tisti, ki je odvrgel najmočnejšo karto v tisti skupini, kot je adut. (Podobno kot taroki pri igri s kartami tarok)
* Če adut v rundi ni igral je zmagovalec tisti, ki je odvrgel najmočnejšo karto iz tiste skupine kot je prva odprta karta v igrani rundi.

Pri briškoli ni potrebno slediti skupini prve karte (odgovarjati na barvo prve karte). Ko je zmagovalec runde določen, le-ta vzame karte iz te runde, jih postavi na svoj kupček pobranih kart in jih obrne navzdol. Pri igri za štiri ali šest igralcev se kupček pobranih kart skupnih igralcev združi. Na koncu runde vsak igralec vzame eno karto iz kupčka zmešanih kart - najprej igralec, ki je v rundi zmagal, nato še vsi ostali v enakem vrstnem redu kot v igri (v smeri urinega kazalca). Tako imajo vsi igralci spet po tri karte. Naslednjo rundo začne zmagovalec prejšnje runde. V zadnjih treh rundah si lahko ekipa skupnih igralcev ogleda karte od vsakega v skupini. Adut je kot zadnja karta zmešanih kart.

Na koncu igre, ko so bile igrane vse karte se točke seštejejo in zmagovalec (ali zmagovalna ekipa) je tisti z največ točkami.

Pagat.com